Kunstlessen in de klas

Educatieve projecten voor kinderen

  • Voor kinderen van 4 - 12 jaar
  • Voor primair onderwijs, speciaal basisonderwijs, evenementen, festivals, bedrijven en andere organisaties
  • Als lessenserie in de klas, workshop, artist in residence, of project op maat

In de lessen leren de kinderen:

bewust waarnemen, hun zintuigen en fantasie gebruiken. Zo krijgen ze meer oog voor vormen, texturen en kleuren.
Aan de hand van een verhaal of thema gaan kinderen onderzoeken, verzinnen, associëren, waarna ze gaan tekenen en schilderen of anders verbeelden.
Samen reflecteren we op wat er gemaakt is.

Kerndoelen cultuureducatie
Volgens de kerndoelen 54, 55, 56 voor cultuureducatie. Deze vallen onder de leergebieden kunstzinnige oriëntatie en oriëntatie op jezelf en de wereld.

Lesvoorbeelden

Natuur. Groenlicht: We bekijken licht door groene bladeren op foto’s en met een lampje bij echte bladeren. Waarnemen details (helder groen, nerven, vormen). Vormen die je gezien hebt uit groen vloeipapier scheuren, op transparant plastic plakken, plastic statisch op raam. Reflecteren.
Erfgoed. Uitkijkposthuis: Verzin je eigen, hoge, uitkijkposthuis. Onderzoek en verzin eerst meer oplossingen bij vragen: Hoe kom je naar boven? Wat voor een uitkijkpost heeft het? Waaraan zie je dat het huis van jou is? Tekenen. Reflecteren.
Lesplan op maat. Thema: ik kan aansluiten bij thema en leeftijd met een vertaling naar het creatieve proces.

Meer informatie of een afspraak?

Bel of mail: 06 1352 2305 / info@ingezeelen.nl

BIK (Beroepskunstenaar In de Klas) gecertificeerd, bij Cpion geregistreerde post HBO opleiding van de AHK

 

Overzicht van gegeven en lopende lessen / educatieve projecten:

2021 Kunsteducatie, lesprojecten in het basisonderwijs
Wijzer aan de Vecht, Utrecht

2020 Kunsteducatie, lesprojecten in het basisonderwijs
Bredeschool Ondiep, Utrecht: obs de Rietendakschool, obs Jules Verne, De Boemerang en naschoolse lessen
Prof. Kohnstammschool, Utrecht
obs De Hoge Raven, Utrecht

september 2019
Projectteam: Walk of Peace, de Kinderraad Overvecht presenteert het Manifest voor een vreedzame wijk, Utrecht
Ik heb samen met 800 leerlingen van 11 scholen op elke school een spandoek-kunstwerk gemaakt, waarop alle leerlingen van groep 6, 7 en 8 met hun verfhandafdruk het Manifest hebben ondertekend om het bij de Walk of Peace aan de wijk te laten zien. Samen met een manifestkunstwerk om de wensen voor de wijk van de groepen 8 op het podium in het zonnetje te zetten.

2019 Kunsteducatie, lesprojecten in het basisonderwijs
Bredeschool Zuilen, Utrecht: obs Prinses margrietschool, obs de Cirkel, Wijzer aan de Vecht
Kohnstammschool, Utrecht
11 scholen in Overvecht, Utrecht (zie project Walk of Peace)

2018 Kunsteducatie, lesprojecten in het basisonderwijs
Openbare Montessorischool Oog in Al, Utrecht
Prof. Kohnstammschool, Utrecht
Parkschool, Utrecht

2017 Kunsteducatie, lesprojecten in het basisonderwijs
obs De Kaardebol, Culemborginge zeelen
inge zeelen
inge zeelen