Kunstlessen in de klas

Educatieve projecten voor kinderen

  • Voor kinderen van 4 - 12 jaar
  • Voor primair onderwijs, speciaal basisonderwijs, evenementen, festivals, bedrijven en andere organisaties
  • Als lessenserie in de klas, workshop, artist in residence, of project op maat

In de lessen leren de kinderen:

bewust waarnemen, hun zintuigen en fantasie gebruiken. Zo krijgen ze meer oog voor vormen, texturen en kleuren.
Aan de hand van een verhaal of thema gaan kinderen onderzoeken, verzinnen, associëren, waarna ze gaan tekenen en schilderen of anders verbeelden.
Samen reflecteren we op wat er gemaakt is.

Kerndoelen cultuureducatie
Volgens de kerndoelen 54, 55, 56 voor cultuureducatie. Deze vallen onder de leergebieden kunstzinnige oriëntatie en oriëntatie op jezelf en de wereld.

Lesvoorbeelden

Natuur. Groenlicht: We bekijken licht door groene bladeren op foto’s en met een lampje bij echte bladeren. Waarnemen details (helder groen, nerven, vormen). Vormen die je gezien hebt uit groen vloeipapier scheuren, op transparant plastic plakken, plastic statisch op raam. Reflecteren.
Erfgoed. Uitkijkposthuis: Verzin je eigen, hoge, uitkijkposthuis. Onderzoek en verzin eerst meer oplossingen bij vragen: Hoe kom je naar boven? Wat voor een uitkijkpost heeft het? Waaraan zie je dat het huis van jou is? Tekenen. Reflecteren.
Lesplan op maat. Thema: ik kan aansluiten bij thema en leeftijd met een vertaling naar het creatieve proces.

Meer informatie of een afspraak?

Bel of mail: 06 1352 2305 / info@ingezeelen.nl

BIK (Beroepskunstenaar In de Klas) gecertificeerd, bij Cpion geregistreerde post HBO opleiding van de AHKinge zeelen
inge zeelen
inge zeelen